Publikace

Journal of Landscape Management

 

editorial board:

Editor-in-Chief

prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr, Mendel University in Brno, CZECH REPUBLIC

Editorial board

prof. Dr. Ing – habil. Detlev Aigner, TU Dresden GERMANY
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc., Mendel University in Brno, CZECH REPUBLIC
prof. Ing. Matúš Jakubis, Ph.D., TU Zvolen SLOVAK REPUBLIC
doc. Ing. Martina Zeleňáková, Ph.D., TU Košice SLOVAK REPUBLIC
doc. dr. sc. Tibor Pentek, Zagreb University, Zagreb, CROATIA
dr. Zoltán Gribovszki, Ph.D., Faculty of Forestry, University of West Hungary, Szopron, HUNGARY
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D., Mendel University in Brno, CZECH REPUBLIC

Executive editor

Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D., Mendel University in Brno, CZECH REPUBLIC

 

Konference RaOP - sborníky / RaOP Conference – conference proceedings

Přidělené ISSN: 2336-632X