ZÁZEMÍ PRO VÝUKU A VÝZKUM

 

Ústav disponuje kancelářemi ve třetím patře a pátém patře budovy B Mendelovy univerzity v Brně. Pracovna profesora situovaná ve třetím patře je udržována v konceptu původního historického návrhu pracovny významným slovinským architektem J. Plečnikem a je využívána jako reprezentativní prostor pro schůzky profesorů (i emeritních) a vedoucího ústavu. Místnosti v pátém patře jsou jednak pracovnami emeritních profesorů.

utok05 

Pro potřeby výuky ústav disponuje čtyřmi učebnami

  • B32 - přednášková posluchárna, situována ve třetím patře, kapacita cca. 120 míst, vybavení plátnem, dataprojektorem, počítačem.
  • B34 - cvičebna, situována ve třetím patře, kapacita cca. 30 míst, vybavení plátnem, dataprojektorem, počítačem.
  • B36 - cvičebna, situována ve třetím patře, kapacita cca. 20 míst, vybavení plátnem, dataprojektorem.
  • B514 - počítačová učebna, tzv. Resslova posluchárna, situována v pátém patře, sloučí pro praktickou výuku projektování a navazujících dovedností, kapacita cca. 20 míst, vybavení plátnem, dataprojektorem, 20 studentských počítačů, 1 učitelský počítač.

Pro potřeby výuky předmětů typu mechaniky zemin, zakládání staveb atp. disponuje ústav laboratoří mechaniky zemin (situována ve třetím patře). Laboratoř obsahuje vybavení pro rozbory v oblasti mechaniky zemin - zrnitost zemin, smykové zkoušky, CBR, základní chemické vlastnosti vod. Dále modely hydrauliky kapalin, mikroskopy atp.

Mimo výukové objekty jsou pro potřeby výuky, ale i vědy a výzkumu dále využívány demonstrační a výzkumné objekty zejména na území ŠLP ML Křtiny a VD Brno. Ústav spravuje síť pěti stabilizovaných lesních mikropovodí v oblasti ŠLP ML Křtiny, kde jsou dlouhodobě stanovovány parametry srážko-odtokového procesu, a provozuje síť osmi referenčních klimatologických stanic v oblasti. Pro potřeby výuky zpřístupňování lesa dále disponuje ústav několika úseky vzorových krytů lesních cest, pro potřeby výuky vodohospodářských předmětů a realizacemi výzkumných protiabrazních opatření v oblasti VD Brno.

utok06 utok07