VÝUKA - STUDIJNÍ PROGRAMY

Ústav garantuje studijní programy

  • Krajinářství - bakalářský
  • Krajinné inženýrství - magisterský
  • Tvorba a ochrana krajiny - doktorský
  • Inženýrské stavby lesnické a krajinářské - doktorský

Ústav dále garantuje předměty v rámci studijních oborů a programů

  • Lesnictví a lesní inženýrství
  • Arboristika
  • Hospodaření se zdroji tropů a subtropů
  • European Forestry
  • Stavby na bázi dřeva

utok03 

Vyučované předměty

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny zajištuje výuku uvedených předmětů:

Biotechnická opatření v povodích - DS (garant - prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr)

CAD – systémy (garant - doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.)

Celospolečenské funkce lesů a krajinné vegetace - DS (garant - prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.)

Cestovní ruch a krajinná rekreologie (garant - Ing. Jitka Fialová, MSc, Ph.D.)

Ekologické zátěže (garant - Ing. Jitka Fialová, MSc, Ph.D.)

Funkce krajinné vegetace (garant - doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.)

Funkce lesa v životním prostředí (garant - doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.)

Funkce lesů v životním prostředí (garant - prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.)

Global Forestry (garant - Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka)

Hodnocení krajiny v GIS pro územní management - DS (garant - doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.)

Hydraulika (garant - Ing. Jana Marková, Ph.D.)

Hydrologie (garant - Ing. Jana Marková, Ph.D.)

Hydrotechnické stavby (garant - prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr)

Krajinná rekreologie (v AJ) (garant - Ing. Jitka Fialová, MSc, Ph.D.)

Krajinné a územní plánování- DS (garant - prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.)

Krajinné a územní plánování Evropského regionu - DS (garant - prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.)

Lesní odvozní cesty (v AJ) (garant - doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.)

Lesnická hydrologie (garant - doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.)

Lesnické a zemědělské stavby - DS (garant - prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.)

Lesnické meliorace - DS (garant - prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr)

Malé vodní nádrže (garant - Ing. Jana Marková, Ph.D.)

Mechanika zemin - DS (garant - Ing. Karel Zlatuška, CSc.)

Mechanika zemin a zakládání staveb (garant - Ing. Lenka Ševelová, Ph.D.)

Odpadové hospodářství a rekultivace (garant - Ing. Jitka Fialová, MSc, Ph.D.)

Péče o dřevinnou vegetaci v krajině (garant - doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.)

Péče o životní prostředí- DS (garant - prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.)

Plánování krajiny a regionální rozvoj (v AJ) (garant - Ing. Jitka Fialová, MSc, Ph.D.)

Počítačová podpora projektování (garant - Ing. Petr Pelikán, Ph.D.)

Pozemní stavby v krajině (garant - Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.)

Projektování v oblasti biotechnických úprav (garant - doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.)

Protierozní ochrana krajiny - DS (garant - prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.)

Provádění staveb v krajině (garant - prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr)

Rekreační využívání krajiny v praxi (garant - Ing. Jitka Fialová, MSc, Ph.D.)

Rekultivace a revitalizace krajiny - DS (garant - Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka)

Revitalizace vodních toků (garant - prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr)

Společenské funkce lesů - DS (garant - prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.)

Stavební hmoty a materiály (garant - Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.)

Stavitelství pro arbotistiku (garant - prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr)

Technická a stavební mechanika (garant - Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.)

Technická mechanika - DS (garant - doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D.)

Technika a technologie stavebních prací - DS (garant - Ing. Karel Zlatuška, CSc.)

Účelové komunikace v krajině (garant - doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.)

Účelové pozemní stavby - DS (garant - doc. Ing. Karel Hanák, CSc.)

Úprava vodního režimu půd (garant - Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka)

Úprava vodních toků a hrazení bystřin (garant - prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr)

Územní plánování a regionální rozvoj (garant - Ing. Jitka Fialová, MSc, Ph.D.)

Územní rozvoj (garant - Ing. Jitka Fialová, MSc, Ph.D.)

Víceužitkové lesnictví (v AJ) (garant - doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.)

Voda v krajině - DS (garant - prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr)

Voda v krajině a její využití (garant - Ing. Jana Marková, Ph.D.)

Voda v krajině tropů a subtropů (garant - doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.)

Vodní hospodářství a kvalita vod (v AJ) (garant - Ing. Jana Marková, Ph.D.)

Vodohospodářské stavby (garant - prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr)

Vodohospodářské stavby pro plnění funkcí lesa (garant - prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr)

Začleňování staveb do krajiny (garant - prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr)

Základy Autocadu (garant - Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.)

Základy projektování staveb (garant - Ing. Jitka Fialová, MSc, Ph.D.)

Zpřístupňovací stavby pro plnění funkcí lesa (garant - doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.)

Zpřístupňování krajiny (garant -doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.)

Zpřístupňování lesa (garant -doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.)

Způsoby hodnocení vlivů na životní prostředí (garant - doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.)